Sähköinen ta­lous­hal­lin­to

Ole valmis ottamaan askelen kohti paperitonta tulevaisuutta!

Paperiton

Sähköinen taloushallinto  mahdollistaa paperittoman kirjanpidon, sillä tositteet, pää- ja päiväkirjat, ym. kir­jan­pi­to­ma­te­ri­aa­li arkistoituvat automaattisesti ohjelmaan, ja ovat aina saatavilla ohjelmasta.

Nopea

Paperiton kirjanpito tekee taloudenpidosta reaaliaikaisempaa. Paperit eivät pyöri pöydillä ja mapeissa pitkän aikaa, vaan päätyvät suoraan kirjanpitoon.

Aikaa säästävä

Sähköinen taloushallinto säästää aikaa ja rahaa.  Aikaa  ei kulu kuittien ja laskujen etsimiseen. 

Eko­lo­gi­nen

Paperiton kirjanpito on ekoteko!

Palvelut

eBalance konsultointi sähköisessä taloushallinnossa

Muu avus­ta­mi­nen ta­lous­hal­lin­non teh­tä­vis­sä


Tarvitseeko yrityksesi apua talousahllinnon tehtävien tai projektin parissa?

 

person using MacBook Pro

Ta­lous­hal­lin­to­pal­ve­lut

Ti­li­toi­mis­to­pal­ve­lut ovat joustavasti ostettavissa joko kokonais- tai osit­tais­pal­ve­lu­pa­ket­tei­na, yksilöllisesti määriteltyinä asiakkaan tarpeiden mukaan.


eBalance konsultointi sähköisessä taloushallinnossa

Procoun­tor-oh­jel­mis­ton käyt­tö­kou­lu­tus

Procountor-ohjelman käyttökoulutuksia sopimuksen mukaan.

eBalance Ta­lous­pal­ve­lut Oy on Espoossa toimiva, osa­keyh­tiöil­le sähköisiä ta­lous­hal­lin­to­pal­ve­lu­ja tarjoava yritys.

Toiminta perustuu täysin sähköiseen, asiakaslähtöiseen ja joustavaan palveluun, joka muokataan asiakasta parhaiten palvelevaksi.


Ta­lous­hal­lin­to­pal­ve­lui­ta tarjotaan osakeyhtiöille, lukuunottamatta asunto- ja kiin­teis­tö­osa­keyh­tiöi­tä sekä rakennusliikkeitä.


eBalance Talouspalvelut Oy on Finagon part­ne­ri­ti­li­toi­mis­tois­to.


Perustin eBalance Talouspalvelut Oy:n 2010-luvun alkupuolella Espooseen, koska halusin toteuttaa unelmani työskennellä täysin sähköisen taloushallinnon parissa. 


Olen koulutettu taloushallinnon ammattilainen jolta löytyy kokemusta taloushallinnon eri tehtävissä  vuodesta 1987 lähtien.


Procountor-ohjelman kouluttajan olen ohjelman aktorisoituosaaja, ja pitänyt koulutuksia vuodesta 2014 lähtein.


Merja Joensuu

eBalance Talouspalvelut Oy  

Procountor Hopea-partneri
Procountor auktorisoitu osaaja
Nimet%C3%B6n%20suunn.malli-2.png-sm

Ta­lous­hal­lin­to­pal­ve­lut säh­köi­sel­lä kir­jan­pi­to-oh­jel­mal­la

Palvelualustana käytetään pilvipalvelussa toimivaa Procountor Taloushallinto-ohjelmaa,  joka on sekä tilitoimiston että asiakkaan käytössä.


Tehtävänjako asiakkaan ja tilitoimiston välillä on joustavasti sovittavissa asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.


Esimerkiksi Kokonaispalvelu kattaa kaikki asiakkaan taloushallintoon liittyvät tehtävät. Asiakkaan tehtäväksi jää vain hyväksyä maksettava laskut.


Osittaispalvelussa asiakas tai jokin kolmas taho tekee osan tehtävistä, esim. maksaa laskut, tekee palkanlaskennan ja/tai myyntilaskutuksen. Tilitoimisto tekee sitten loput. 


Ta­lous­hal­lin­ta­pal­ve­lui­den osa-alueet:

Kirjanpito

Ostoreskontra

Myyntireskontra

Palkanlaskenta

Tilinpäätökset

Tulorekisteri-ilmoitukset

Oma-aloitteisten verojen ilmoitukset

Alv-yh­teen­ve­toil­moi­tuk­set

Veroilmoitukset

Muut taloushallinnon palvelut

Procountor koulutus

Procoun­tor

Procountor taloushallinto-ohjelma mahdollistaa toimivan ja joustavan tavan hallinnoida yrityksen taloutta yhdessä tilitoimiston kanssa yhdessä ja samassa ohjelmassa.


Asiakkaalle on eduksi, että hänen yrityksensä kirjanpito on ohjelmassa, johon hänellä on sopimus palvelun toimittajan eli Accountor Finagon kanssa. Materiaalit ovat aina asiakkaalla itsellään, vaikka tekijä tai tilitoimisto vaihtuisi.


Älypuhelimeen ladattavalla  Procountor Mini -apilla voidaan tehdä matka- ja kululaskuja, kuvata kuitteja sekä hyväksyä ja maksaa laskuja. 

eBalance Logo: Paperitonta taloushallintoa - sähköinen talouspalvelu

Mitä asiakas tarvitsee?

Asiakas pystyy toimimaan yrityksensä talousasioiden parissa milloin ja missä vain. 


Sähköiseen taloushallintoon tarvitaan älypuhelin, tietokone ja nettiyhteys.


Omalle koneelle ei tarvitse ladata erillistä ohjelmaa, koska ohjelmat sijaitsevat pilvipalveluissa.

Ota yhteyttä lomakkeen tausta

Ota yhteyttä!

Nimi *
Yritys
Y-tunnus
Sähköposti *
Puhelin
Lisätiedot - Anna lisätietoja yhteydenottoosi liittyen. *
* Pakollinen kenttä
Lähetä

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA-palvelun avulla. Tietosuoja ja käyttöehdot.

Rek­ry­toin­ti

Tällä hetkellä ei ole vapaita työ- tai harjoittelupaikkoja tarjolla.

Yh­teys­tie­dot

eBalance Talouspalvelut Oy

talouspalvelut[at]ebalance.fi

PL 26, 02231 Espoo


Puhelin 040 027 3122
eBalance Logo: Paperitonta taloushallintoa - sähköinen talouspalvelu

Au­kio­lo­jat

Sovi tapaaminen

puhelimitse 

arkisin klo 9-16,

sähköpostilla

tai 

Ota yhteyttä -lomakkeella© eBalance Talouspalvelut Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.